Säker e-handel       Låga priser       Betalning med Klarna
Företag

Privat

Bargrossisten

Villkor & Information

Vilkor & Information

Vi välkomnar både privatpersoner över 18 år och företag att handla hos oss.

 

Priser & Betalning

Alla priser visas standard som inklusive moms.

Betalningssätt vi erbjuder är:

Vid större beställningar så erbjuder vi även leasing genom WasaKredit.

Vad god och kontakta oss på order@bargrossisten.se eller ring 021-17 77 77 om du önskar leasing.

Upphämtning

Om ni bor i Västerås med omnejd och ni själv önskar hämta er sändnings så väljer NI detta när NI väljer fraktsätt!
Vi kommer i så fall att skicka Er ett mail, alternativt ringa och informera Er om att sändning finns att hämta hos:

Mälardalens Frukt & Grönt i Västerås AB
Signalistgatan 3
721 31 Västerås
Sverige

Frakt
Alla leveranser med ordervärde understigande gränsen för fri frakt debiteras kostnad för frakt oavsett leveransmetod eller destination.

Vid val av Frakt via ombud, då totalvikten EJ överstiger 20,00kg eller då sändningens mått EJ överstiger en maxlängd på 150cm eller en omkrets på 300cm debiteras 69kr för frakt. OM vikt eller längd på sändningen överstiger DHL´s gällande gränser till kommer en avgift på ytterliggare 69kr.

Vid företagsfrakt korrigeras summan till 150kr/leverans inom Sverige, Finland och Danmark!

Frakten debiteras endast en gång per order oavsett hur många kolli leveransen innehåller eller hur många leveranser som sker innan ordern är fullt levererad.

Ev. ändringar av transportordern beställda av mottagaren debiteras mottagaren med netto +20% samt avgift för faktura. 

Leveranser

Normal leveranstid är att varan skickas från oss inom två till tjugo arbetsdagar.
Vi jobbar aktivt direkt med producenterna och leverantörernas egna lager för att kunna erbjuda så snabba och förmånliga priser som möjligt. Detta gör att vi inte har så stort ett eget lager förutom på ett antal storsäljande varor, men 98 % av alla varor finns dock alltid i lager hos våra leverantörer, från vilka vi beställer två till tre gånger per vecka till vårt lager eller direkt till dig som kund. Beställningar kan i vissa fall komma i fler än en leverans. Om en vara är slut hos leverantören vid beställningstillfället meddelas du detta via epost och då gäller reglerna för Avbeställning och Leveransförsening.

 

Avbeställning
Alla beställningar är bindande 24 timmar efter att de inkommit till oss. Avbeställning ska ske via e-post, eller telefon. Vid avbeställning senare än 24 timmar efter att ordern har inkommit utgår det en expeditionsavgift. Du har alltid rätt att häva ditt köp utan kostnad om varan du beställt är slut och inte kan levereras inom normal leveranstid.

 

Ångerrätt

Föranmäl din retur här

För privatpersoner tillämpar bargrossisten.se Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt Konsumentköplagen. Enligt lagen om Distansavtal så har du som kund alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Bargrossisten.se uppmärksammar härmed Kunden att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som Tillverkningsvara i butiken. Ångerrätten gäller ej vid avtal 11 § punkt 4 som avser: ”för en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal”. Exempel på sådana varor är livsmedel.

När kunden godkänner våra köpvillkor vid beställning, samtycker kunden till att Bargrossisten.se påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt när produkten/produkterna som ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion.

Om du inte använder en förbetald adresslapp ska din retur vid nyttjande av ångerrätten adresseras till:

Mälardalens Frukt & Grönt i Västerås AB
Signalistgatan 3
721 31 Västerås
Sverige

 

Reklamation
Om du har köpt en vara som vi efter särskild prövning, ofta i samråd med producenten, konstaterar är felaktig, den fungerar inte, den har gått sönder trots normal användning eller på annat sätt inte levt upp till grundläggande förväntningar och krav ersätter vi dig med en ny, likadan vara eller en ersättningsvara. Om du efter detta fortfarande inte är nöjd kan du få pengarna tillbaka. Om du vill reklamera en vara skickar du den till oss med en kort, skriftlig beskrivning av reklamationen. Vid retur av en vara som du vill reklamera får du själv bekosta frakten tills att reklamationen är godkänd. Vid en godkänd reklamation återbetalar vi givetvis 100% av köpeskillingen + dina ev. utlägg och omkostnader.

Returer

Föranmäl din retur här

Meddela vår kundservice inom 14 dagar efter det att du har mottagit den vara/varor du vill returnera.

Inga paket löses ut mot postförskott
Bargrossisten.se kan komma att debitera kunden eventuella extra kostnader eller avdrag som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.

Var rädd om originalförpackningen. Använd därför alltid ytteremballage vid retur av varor. Skriv, klistra, tejpa inte på varans originalemballage.

När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är använd och uppfyller övriga krav i Köpvillkoren betalar vi, inom 14 dagar, tillbaka det belopp du betalat för varorna och frakten. Kostnad för frakt återbetalas endast vid retur av hela ordern. Ev. expressavgifter etc återbetalas ej.

Företagskunder kan efter särskild överenskommelse med oss få returnera hela eller delar av sin beställningen, Vid returer debiteras företagskunder avdrag för hela fraktkostnaden samt ett returavdrag motsvarande 25% av varans/varornas ordervärde.

Skadade paket
Alla paket som lämnar oss är försäkrade. Om paketet och/eller innehållet är skadat när du får det så ska du genast anmäla till den som lämnar ut paketet. Kontakta sedan oss om varan i paketet är skadat.

Outlösta försändelser
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till oss på Bargrossisten, debiteras en avgift om 200:- + moms för att täcka kostnader för transport och administration

Leveransförsening
Alla leveransförseningar aviseras via e-post. Om en vara är slut i lager och leveransförseningen beräknas till mer än 2 veckor sänder vi en delleverans och slutlevererar sen utan extra kostnad så snart som möjligt. Om leveransförseningen beräknas bli mindre än 2 veckor inväntar vi varan som saknas innan leverans av ordern sker. En vara som är slut i lager kan avbeställas utan kostnad.

Personuppgifter
Bargrossisten Sverige AB är ansvarig för behandlingen av alla personuppgifter, så som namn, adress, e-postadress som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter behandlas för att kunna administrera dina inköp och i marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners (leverantörer, transportörer mfl) för leveranser och marknadsföringsändamål.

Du kan när som helst begära ut information om vilka uppgifter som vi har registrerade om dig och vi är skyldiga att på din begäran skyndsamt ändra eller radera uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Cookies
Vi använder oss av cookies. Cookie-filen innehåller information om: vilka webbsidor du besökt, vilka inställningar du gjort på webbplatsen, hur länge du stannat på webbplatsen etc. Cookien ser endast den webbläsare som du använder vid besöket.

Lagar och rekommendationer
Vi följer tillämpliga bestämmelser i marknadsföringslagen, konsumentköplagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen, konsumentkreditlagen, personuppgiftslagen och annan svensk lagstiftning samt god sed enligt Internationella Handelskammarens regler. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer deras rekommendationer.

Tvister
Konsument
Vid eventuella tvister ska dessa avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Företag
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Force Majeure
Vi är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Företagsuppgifter

Org.nr 556439-6132.
Moms ID: SE556439613201

Kontor & Lageradress:
Mälardalens Frukt & Grönt i Västerås AB
Signalistgatan 3
721 31 Västerås
Sverige

Epost: order@bargrossisten.se
Telefon: 021-17 77 77